Poezja – czym jest i po co jest?

Wiersze, poezja, liryka…. Wiele nazw opisujących jedno. Wiersz to utwór o swoistej kompozycji, zdeterminowanej przez nadanie pewnym elementom językowym nowych funkcji – wierszotwórczych, tj. rozczłonkowywania tekstu na ekwiwalentne (= równoważne) sobie całostki – wersy. Tyle mówi surowa teoria. Wiersze i poezja to jednak coś więcej. Sztuki nie sposób definiować.

Muzyka, obraz, to wszystko stanowi rodzaj formy artystycznej. Rozmienianie tego na drobne wydaje się być pewnego rodzaju pomyleniem pojęć.

Drugie pytanie również jest pytaniem źle postawionym. Wiersze nie są “dlaczego”, lecz “dlatego”. Dlatego bo jak każda sztuka muszą istnieć. Dążąc do urzeczywistnienia wykorzystują ludzi. Autorom tekstu, poezji, muzyki wydaje się, że coś stworzyli podczas gdy w rzeczywistości zostali wykorzystani przez twory pragnące urzeczywistnienia. Ktoś mógłby nazwać tego rodzaju teorie niepotrzebnym romantyzmem, lecz każdy kto zajmował się kiedykolwiek sztuką z całą pewnością się ze mną zgodzi. Kto nigdy nie doświadczył ten pojąć tego nie może.

Przykład aktu opisanego powyżej znajdziecie Państwo na stronie: www.mephion.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.