Fotografia reklamowa

Fotografia reklamowa to nietypowe narzędzie w rękach speców od marketingu. Z pośród wielu form przekazu treści reklamowych, fotografia reklamowa jest czymś innym.

Biorąc pod uwagę różne typy reklam wizualnych to reklamy fotograficzne odbieramy mało świadomie. Wystarczy się zastanowić ile razy jadąc autem, tramwajem, czy autobusem widzimy billboardy wiszące jeden obok drugiego, w różnych konfiguracjach. Często widzimy je lecz nie patrzymy świadomie. Każdą taką zeskanowaną fotografię reklamową nasz mózg rejestruje i zapamiętuje.

Fotografia reklamowa w odróżnieniu od telewizji jest obrazem statycznym. Należy również wspomnieć iż fotografia reklamowa jest kategorią, która zawiera w sobie takie typy reklamy, jak reklama zewnętrzna, prasowa, bezpośrednia.

Fotografia w reklamie musi spełniać pewne „kryteria”, czy „wymogi”. Ważny jest wymiar, kolor, czytelność zdjęcia, itp. Może przedstawiać reklamowany produkt w sposób bezpośredni, może nasuwać skojarzenia z danym towarem (reklamowany produkt pojawia się w tle) lub może nie mieć zupełnie nic wspólnego z tym, co chce się sprzedać.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.