Galeria Leszek Goldyszewicz

GALERIA ARTYSTÓW ŁUKASZ PŁOTKOWSKI

Leszek Goldyszewicz przyzwyczaił nas do pojmowania swojej twórczości jako aktu zaczepnego względem dorobku przeszłości. Nieustannie przebudowuje swoje rozumienie tradycji. Zgłębia i analizuje szczegółowo interesujące go kierunki artystyczne. Na kanwie zdefiniowanych osiągnięć wybranych kierunków tworzy własne rozumienie sztuki, własny świat. Dla artysty, malarstwo jest budowaniem własnych przestrzeni emotywnych, które odwołują się do osiągnięć poszczególnych kierunków i nurtów sztuki światowej i jego własnych doświadczeń. Płótna Goldyszewicza są przekazami wielokodowymi, a każde kolejne odwołanie się, do coraz to innych kierunków wymusza aktualizowanie kodów, powoduje też za każdym razem przewartościowanie jego dorobku w aspekcie wykonawczym i estetycznym. Zmienia się ich stylistyka. Jego obrazy wywołują u odbiorcy przekonanie, że ich twórca urzeczony jest przede wszystkim środkami, jakie daje mu do dyspozycji warsztat artysty malarza, i że korzystanie z niego, jest dla autora źródłem prawdziwej satysfakcji. >>> CDN Malarstwo / 1 – 6

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.