GALERIA ” goldi ” Malarstwo 6 – 12

<<< Odwołuje się do pewnego rodzaju rzeczywistości, do której można dotrzeć tylko poprzez uruchomienie zatartych znaczeń i strywializowanych już dziś konwencji. W owych poszukiwaniach Goldyszewicz wydaje się być myślowo atrakcyjny. Trudno o jednoznaczną werbalizację sensów zawartą w jego pracach. Ale też nie oto chodzi. Malarstwo Goldyszewicza odsłania nam dwojakie zorientowanie się, na zewnętrzność przekazu jak i na jego wewnętrzną spójność. To malarstwo nie jest prostą sumą elementów składowych, ale eklektyczną konstrukcją o bardzo osobistym zabarwieniu. Dogłębne rozpoznanie poszczególnych kierunków prowadzone przez lata musiały wpłynąć na przyjęcie takiej, a nie innej postawy twórczej.

Stylistyczna warstwa realizacji wyznacza różne sfery aktywności artystycznej, a w konsekwencji przyjęcie jemu właściwej postawy aksjologicznej oglądu rzeczywistości. Mimo ciągłej przemiany stylistyka Goldyszewicza unika gwałtownych, by nie powiedzieć radykalnych zmian swoich paradygmatów, które definiują jego twórczość od lat. >>> CDN Malarstwo / 12-18

Galeria Goldi >>> malarstwo obrazy

Realizacja projektów na indywidualne zamówienie klienta.

KONTAKT: Katharsis44 Galerie BYDGOSZCZ
Malarstwo obrazy
portret
art zakupy